Betalingen

Bij ons kan je de behandeling voldoen per PIN betaling. We accepteren geen contante betalingen.
Ben je bij ons ingeschreven in de praktijk dan is het ook mogelijk om een factuur te ontvangen van de behandeling, dit gaat bij voorkeur via email.

Factoring 
In onze praktijk geven wij je graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met een factoringsbedrijf voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat je de nota niet direct van ons ontvangt. Je ontvangt je rekening meestal via email.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van je rekening?

  • het factoringsbedrijf mag, als dit mogelijk is, je rekening declareren bij je zorgverzekeraar. Je ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • het factoringsbedrijf verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als je de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kunt zijn, krijg je een herinnering waarbij je wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt het factoringsbedrijf rente en incassokosten in rekening.
  • via factoring mag je betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van je rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, je rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Je betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.