Betalingen

Bij ons kunt u de behandeling voldoen per PIN betaling. We accepteren geen contante betalingen.
Bent u bij ons ingeschreven in de praktijk dan is het ook mogelijk om een factuur te ontvangen van de behandeling.

Factoring door Infomedics
In onze praktijk geven wij je graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat je een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics. Hier lees je meer informatie over Infomedics.

 

Infomedics is onder consumenten vooral bekend omdat zij de financiële afhandeling van geleverde zorg overnemen van jouw tandarts, fysiotherapeut of andere zorgverlener. Wat minder zakelijk uitgelegd: je ontvangt je rekening voor zorg dus van Infomedics. En: om zeker te weten dat je hem niet kwijtraakt tussen de post, zit hij in een heel herkenbare roze envelop. Als je je rekeningen niet via de post krijgt dan krijg je helaas geen roze e-mail. Maar het idee is hetzelfde: een digitale rekening die je snel kunt betalen. Heb je even tijd nodig? Via www.infomedics.nl kan je uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen (let op! Hieraan zijn kosten verbonden).

De bankgegevens van Infomedics staan vermeld in het rechthoekige kader onderaan de rekening. Voor de betaling van uw rekening maak je het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Infomedics B.V.. Vermeld bij je betaling altijd de 14-cijferige omschrijving. Je vindt de omschrijving linksboven op de rekening en in het rechthoekige kader onderaan de rekening.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van je rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, je rekening declareren bij je zorgverzekeraar. Je ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als je de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kunt zijn, krijg je een herinnering waarbij je wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag je betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van je rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, je rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Je betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.