Praktijkinformatie

Spoed
Spoedklachten kunnen bij ons altijd binnen 24 uur een afspraak krijgen, wanneer je voor 11:00 uur met een spoedklacht belt, kun je dezelfde dag nog langskomen om geholpen te worden.
Hier vindt je meer informatie over onze spoedklachten procedure.
Hier vindt je meer informatie over spoedklachten buiten onze reguliere openingstijden

Adres
kai&tibo, jouw tandarts
Eelkemastraat 113
9723 ZW Groningen
Telefoon: 050-5252810

Openingstijden
Maandag       van 8:00 tot 17:00 uur
Dinsdag         van 8:00 tot 17:00 uur
Woensdag     van 8:00 tot 17:00 uur
Donderdag    van 8:00 tot 17:00 uur
Vrijdag            van 8:00 tot 17:00 uur

Tussen 13:00 uur en 13:30 lunchen wij, de praktijk is dan alleen bereikbaar voor zeer ernstige spoedgevallen via het keuzemenu nummer 9.

Voor zeer ernstige spoedgevallen buiten onze reguliere openingstijden kun je contact opnemen met de tandheelkundige spoeddienst van Groningen via nummer 050-5350370.

Tarieven
Je kunt via deze link de tarieven voor de tandheelkundige behandeling bekijken.

Betalen

De verwerking van onze nota’s hebben wij overgedragen aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van nota’s van zorgaanbieders.

Infomedics is onder consumenten vooral bekend omdat zij de financiële afhandeling van geleverde zorg overnemen van jouw tandarts, fysiotherapeut of andere zorgverlener. Wat minder zakelijk uitgelegd: je ontvangt je rekening voor zorg dus van Infomedics. En: om zeker te weten dat je hem niet kwijtraakt tussen de post, zit hij in een heel herkenbare roze envelop. Als je je rekeningen niet via de post krijgt dan krijg je helaas geen roze e-mail. Maar het idee is hetzelfde: een digitale rekening die je snel kunt betalen. Heb je even tijd nodig? Via www.infomedics.nl kan je uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen (let op! Hieraan zijn kosten verbonden).

De bankgegevens van Infomedics staan vermeld in het rechthoekige kader onderaan de rekening. Voor de betaling van uw rekening maak je het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Infomedics B.V.. Vermeld bij je betaling altijd de 14-cijferige omschrijving. Je vindt de omschrijving linksboven op de rekening en in het rechthoekige kader onderaan de rekening.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van je rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, je rekening declareren bij je zorgverzekeraar. Je ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als je de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kunt zijn, krijg je een herinnering waarbij je wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag je betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van je rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, je rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Je betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Klachten
Onze praktijk is aangesloten bij de KNMT klachtenregeling. Hier staat informatie over de procedure die gevolgd kan wanneer er een klacht is ontstaan.

Algemene Voorwaarden
Hier staan onze algemene voorwaarden.